top of page

Få hjälp med ert brandskyddsarbete

Många olyckor kan undvikas med ett fungerande brandskydd. Du som är fastighetsägare eller styrelseledamot i en bostadsrättsförening är enligt lag ansvarig för att brandskyddet i din fastighet fungerar som det ska. För att uppfylla lagkraven kan du ta hjälp av oss.


Vi hjälper er med bl.a.


  • Regelbunden tillsyn

  • Dokumentation av SBA

  • Förslag på eventuella åtgärder som behöver vidtas


Vi hjälper dig även att genomföra de åtgärder som kommer fram under en brandskyddskontroll.


Systematiskt brandskyddsarbete

bottom of page