top of page

Vad gör en fastighetsförvaltare?

För en mindre fastighetsägare där det finns en- eller två fastigheter så kan man klara sig ganska bra själv? Det är ingenting som rekommenderas då det tar betydligt mer tid än vad man kanske tänkt sig.

Ska du sköta om allt från trappstädning till snöskottning och vidare till de olika reparationer som era boende kan komma att kräva – ja, då kommer du att få avsätta väldigt mycket tid. Du kommer naturligtvis att tjäna pengar men frågan är till vilket pris? Det finns en risk att ni tröttnar och i och med det kan underhållet av fastigheten bli lidande. Det många istället gör är att lägga ut förvaltningen på entreprenad istället och framförallt så är det vanligt för större bostadsrättsföreningar/samfällighetsföreningar. Det är då en fastighetsförvaltare som sköter det dagliga underhållet och planeringen kring eventuella ingrepp samt renoveringar. Att ha en fastighetsförvaltare på entreprenad är ett bra sätt att ligga steget före med exempelvis dessa delar:

  • Planering av mark- och byggnadsunderhåll

  • Genomförande av löpande underhåll av byggnad och mark

  • Skötsel av driften och underhållet av olika tekniska system

  • Kontroll av den löpande skötseln av era utemiljöer (t.ex. gräsklippning, snöröjning)

Detta är några exempel på vad som normalt ingår i en fastighetsförvaltares dagliga arbetsuppgifter.

Utöver ovan kan vi tillägga att ni som fastighetsägare slipper hålla kontakt med olika myndigheter och entreprenörer (för exempelvis tilltänkta renoveringar, städning och skötseln av era utemiljöer) samt att den viktiga kontakten med era boende går genom fastighetsförvaltaren. Fastighetsförvaltningen möjliggör för styrelsen i föreningen att få full kontroll av fastigheterna och ger er en överblick av vilka åtgärder som är planerade på både kort och lång sikt.

Fastighetsförvaltning

bottom of page