top of page
Försäljning: Försäljning

Fastighetsservice

SERVICEAVTAL
 

I grundtjänsten ingår löpande drift av er fastighet och effektiv hantering av dess installationer. Här ingår allt från att byta glödlampor, Systematiskt Brandskyddsarbete (SBA) till felanmälan dygnet runt och funktionskontroll av installationer inom värme, vatten, el och ventilation. Som styrelse kan ni känna er trygga i att allt fungerar, att brister upptäcks och åtgärdas i tid av rätt kompetens.

Förebygger problem

Tillsyn handlar om att upptäcka problem i tid, särskilt viktigt i system som värme och ventilation. Det är lönsamt att justera eller reparera saker innan de börjar kärva eller till och med går sönder och måste ersättas helt. Med regelbundna ronderingar blir ni informerade när brister upptäcks och kan fatta beslut. Akuta fel kan åtgärdas direkt. 

Kontrollerar och underhåller

Skötsel är planerade åtgärder som exempelvis att smörja, byta filter eller rengöra. Ni får ett schema för vad som ska kontrolleras och hur ofta. Här ingår justering av dörrar, kontroll av utrustning med mera.

Lagar det som går sönder

När något går sönder får ni det lagat. Det kan vara akut, till exempel en läckande vattenledning som måste åtgärdas direkt oavsett tid på dygnet. Det kan också vara avhjälpande underhåll som kan vänta till nästa arbetsdag.

Anmäl fel dygnet runt

Som boende kan du göra felanmälningar för förvaltade utrymmen dygnet runt, alla dagar. Ärendena klassificeras, registreras och skickas till rätt utförare. 

I grundtjänsten ingår felanmälan dygnet runt.

Avhjälpande underhåll innebär att åtgärda fel som uppstått. De kan vara akuta eller ej akuta. Det styr hur snabbt TRUSTÉ åtgärdar felet. 

Välj fritt mellan en eller flera tilläggstjänster

Utöver grundtjänsten kan du välja bland ett stort antal tilläggstjänster. Välj de tilläggstjänster ni behöver eller låt TRUSTÉ ta hand om hela fastighetsdriften i er fastighet.
 

Exempel på tilläggstjänster:

  • Jour och ärendehantering
    Människor flyttar in och ut ur fastigheten och de tappar nycklar. Fel i fastigheten kan uppstå när som helst på dygnet.
    En fastighet är i ständig rörelse. Med TRUSTÉs tjänster inom Jour och ärendehantering hjälper er oavsett tid på dygnet.

  • Utemiljö
    Denna består av flera tjänster som förbättrar din fastighets utemiljö under hela året som t.ex. snöröjning och gräsklippning.
    Vi följer årstidernas växlingar och går tillsammans igenom hela er utemiljö. Därefter lägger vi upp en planering som stämmer med er ambitionsnivå och budget.

Ni tecknar ett serviceavtal med oss på TRUSTÉ som innefattar alla era behov.

På så sätt har ni endast EN kontakt att vända er till och vet alltid att ert underhåll sköts på ett professionellt sätt.

FÖRMÅNLIG HELHETSLEVERANTÖR

Vi på TRUSTÉ är en helhetsleverantör för era fastigheter som erbjuder våra kunder en enklare och smidigare vardag.
 

Att bli kund hos oss på TRUSTÉ ska inte bara vara enkelt, utan även förmånligt. 

Gör fastighetsservicen enklare för er – fyll i intresseanmälan.

Tack för ditt meddelande! Vi återkommer inom en arbetsdag.

bottom of page