top of page

Garagesopning

Rengöring av Installationer i Garage och Parkeringshus med Trusté AB

Trusté AB erbjuder en omfattande rengöringstjänst för garage och parkeringshus som inkluderar alla ytor, inte bara golvet. Vi tvättar och sköljer väggar, pelare och ibland även tak för att säkerställa en ren miljö. 

Rengöring av Installationer

Takstrukturer innehåller ofta installationer som kabelstegar, ventilationstrummor och VA-rör. Även ytor som handtag, dörrar och garageportar samlar damm och smuts över tid. För att bibehålla en så dammfri miljö som möjligt rekommenderar vi att städningen av parkeringsytorna kompletteras med dammsugning och avtorkning av alla installationer. Detta skapar en ren och trivsam miljö för alla användare.

Fördelar med Regelbunden Rengöring av Installationer:

  1. Minskade Kostnader för Luftfilterbyte: En dammfri miljö minskar behovet av frekventa luftfilterbyten, vilket leder till besparingar på underhållskostnader.

  2. Förbättrad Helhetsupplevelse: En ren miljö bidrar till en positiv upplevelse för både boende och besökare.

  3. Ökat Skydd för Fordonens Lack: Genom att hålla garaget dammfritt minskar risken för skador på bilarnas lack, vilket förlänger deras livslängd.

 

Hur Går Rengöringen Till?

Rengöringen inkluderar dammtorkning, avtorkning med fuktig trasa och dammsugning beroende på behov. Allt avfall transporteras bort för deponi eller återvinning. Eventuella avvikelser dokumenteras och rapporteras till kunden för full transparens och kundnöjdhet.

Vanliga Frågor:

Finns det Begränsningar i Storlek på Ytan? Nej, vi rengör både små och stora ytor, från enstaka parkeringsplatser till stora parkeringshus.

Vart Är Ni Verksamma?

Vi erbjuder våra tjänster över hela stor Stockholm och anpassar oss efter kundens behov och plats.

Vid Vilken Temperatur/Årstid Utförs Arbetet?

Rengöring kan utföras året runt i varmgarage, medan öppna parkeringshus bör rengöras när temperaturen är över 10 grader Celsius.

Behöver Garaget Tömmas på Bilar?

Det är en fördel om garaget är tomt, men vi kan utföra städning även om det finns parkerade bilar.

Hur Ofta Rekommenderas Rengöring?

Frekvensen bör anpassas efter användningsgrad och exponering för smuts. Vissa garage kan behöva rengöras vartannat år, medan andra kan behöva tätare intervaller.

När Utförs Städningen? Vi är flexibla och anpassar oss efter kundens önskemål och behov.

Trusté AB hjälper dig skapa en renare och trivsammare miljö i garage och parkeringshus. Kontakta oss idag för att diskutera dina behov och få en skräddarsydd lösning som passar dig bäst!

bottom of page