top of page

Garagesopning

Effektiv Sopning och Våtskurning för Renare Garage och Parkeringshus med Trusté AB

Trusté AB erbjuder omfattande och effektiva rengöringstjänster för garage och parkeringshus genom en kombination av maskinell sopning och manuell framsopning längs väggar och i trånga utrymmen.

Detta säkerställer att grus, damm och smuts inte blir kvar vid väggar och pelare, vilket ger ett heltäckande rent resultat

.

Betydelsen av Våtskurning

Enbart torrsopning av parkeringsytan kan leda till att salter från smältvatten inte avlägsnas, vilket över tid kan skada både betongen och armeringen. För att förhindra detta rekommenderar vi regelbunden våtskurning av golvytan. Kombinerad sopning och våtskurning, tillsammans med avsköljning av väggar och pelare, garanterar en dammfri miljö och skyddar fastighetens strukturella integritet.

Städprocess och Tjänster

Vår städprocess är noggrant planerad för att ge bästa möjliga resultat:

  1. Maskinell och Manuell Sopning: Hela golvytan sopas maskinellt och manuellt för att binda dammet.

  2. Damm och Grus Avlägsnas: Våra sopmaskiner suger effektivt upp grus och damm.

  3. Avsköljning av Väggar och Pelare: Efter sopningen avsköljer vi väggar och pelare för en grundlig rengöring.

  4. Maskinell Våtskurning: Golvytan skuras maskinellt med rengöringsmedel, och allt spillvatten avlägsnas.

  5. Borttransport av Avfall: Insamlat avfall transporteras bort för deponi eller återvinning.

  6. Dokumentation och Återrapportering: Vi dokumenterar eventuella avvikelser och rapporterar till kunden efter utfört arbete.

 

Fördelar med Kontinuerlig Sopning och Våtskurning

  1. Minskade Kostnader för Luftfilterbyte: En dammfri miljö minskar behovet av frekventa luftfilterbyten.

  2. Förbättrad Helhetsupplevelse: En ren miljö skapar en positiv upplevelse för boende och besökare.

  3. Ökat Skydd för Fordonens Lack: Regelbunden rengöring minskar risken för lackskador på bilar.

 

 

Vanliga Frågor

Finns det Begränsningar i Storlek på Ytan?

Nej, vi städar allt från små parkeringsplatser till stora parkeringshus.

 

Vart Är Ni Verksamma?

Vi erbjuder tjänster över stor Stockholm

Vid Vilken Temperatur/Årstid Utförs Arbetet?

Varmgarage kan rengöras året runt. För öppna parkeringshus rekommenderar vi arbete vid temperaturer över 10 grader Celsius.

Behöver Garaget Tömmas på Bilar?

För bästa resultat är det fördelaktigt om garaget är tomt, men vi kan utföra städning även om det finns parkerade bilar.

Behöver Det Finnas Avrinning/Golvbrunnar?

Nej, vi använder en metod där allt spillvatten sugs upp efter rengöring.

 

Under Vilka Tider/Klockslag Utförs Städningen?

Vi anpassar oss efter kundens behov och kan utföra städning dygnet runt, alla dagar i veckan.

Kontakta Trusté AB

Låt Trusté AB vara din pålitliga partner för regelbundet underhåll av garage och parkeringshus. Kontakta oss idag för att skapa en renare och säkrare miljö för alla användare av dina parkeringsanläggningar!

bottom of page