top of page

Projektledning

Varför behövs byggprojektledning?
 

Ett byggprojekt är en fullständig organisation, dock endast tillfällig. Därför behöver någon ta på sig rollen att leda byggprojektet för att få saker att hända. Professionell byggledning underlättar för alla, såväl  för beställare som entreprenörer och boende eller hyresgäster.

Projektering

I projekteringen kommer vi fram till i detalj vad som ska göras. Det innebär ofta besiktningar och genomgång av projektets ekonomiska och tekniska förutsättningar.

Upphandling och avtal

Att ta fram förfrågningsunderlag, föra en dialog med entreprenörer, granska inkomna anbud. För att till slut kunna ta fram ett gediget entreprenadavtal med den entreprenör som ni valt.

Byggledning

Engagemang, driv och någon som kan svara på tekniska frågor behövs för att få rätt saker att hända.

Vi gör kontroller på byggplatsen, håller byggmöten, hanterar ärenden under projektets gång och rapporterar kontinuerligt till er som beställare.

Image by Cytonn Photography

Vi leder er genom byggprocessen

Byggherrens, eller beställarens, ansvar i projektet

Som byggherre har du stort ansvar genom hela processen. Det krävs kunskap, engagemang och tid för att slutföra ett byggprojekt.

  • Du ska se till att alla tekniska krav uppfylls.

  • Du ska ansöka om bygglov och eventuella myndighetskrav.

  • Du ansvarar för kvalitetssäkring och kontroller av åtgärder på byggarbetsplatsen.

Byggprojektledaren er högra hand i projektet

Som byggprojektledare står vi på er sida genom hela byggprojektet. 
Vår roll som byggprojektledare är att planera och samordna alla inblandade parter, så att alla har rätt information och förutsättningar att arbeta enligt den projektplan som är framtagen.

Eftersom vi är oberoende från entreprenörer agerar vi utifrån fastighetens bästa.
Det gäller i så väl projektering som besiktningar och de beslut som behöver tas 
längs vägen.
Vi leder projektet och ni sitter lugnt i passagerarsätet.

Försäljning: Text

Tack för ditt meddelande! Vi återkommer inom en arbetsdag.

bottom of page