top of page

Teknisk Förvaltning

Grundbulten i Teknisk förvaltning
 

I grundtjänsten Teknisk förvaltning får fastighetsägaren tillgång till den kompetens och erfarenhet som krävs för att långsiktigt ta hand om era fastigheter på ett effektivt sätt. Det är först när den tekniska förvaltningen med planering och dokumentation är på plats som den dagliga driften kan skötas på ett effektivt sätt.

Att hålla fastigheterna i skick är också en fråga om säkerhet och trygghet. Fastighetsägaren ska bedriva systematiskt brandskyddsarbete likväl som att säkerställa att lekplatser är trygga och säkra. TRUSTÉ:s förvaltning ser till att besiktningar och kontroller genomförs enligt gällande regelverk.

 

En fastighetsägares ansvar är omfattande och en stor del handlar om att leva upp till myndigheternas krav, lagar och förordningar. Vissa saker ska kontrolleras varje år, andra mer sällan. TRUSTÉ hjälper er att hålla koll på vad som ska göras när. 

TRUSTÉ hjälper er att ta fram en underhållsplan som beskriver vad som skall underhållas, när det skall underhållas och vad det beräknas kosta. Det kan vara att lägga om taket, OVK-besiktning, renovera fasaden eller annat som står på tur. En underhållsplan ger er en överblick av er fastighet och möjlighet att varje år avsätta pengar till underhållsfonden, så att kostnaderna sprids ut.

Att hålla underhållsplanen uppdaterad ingår i grundtjänsten Teknisk förvaltning. 

 

Med teknisk förvaltning från TRUSTÉ får ni hjälp att bevaka myndighetskrav och att åtgärda det som behövs för att uppfylla dem.

Försäljning: Försäljning
arkitektritningar

Hur går det till att ta fram en Underhållsplan?

Vi arbetar oftast enligt dessa fem punkter 

 1. Informationsinsamling
  Här hämtar vi in information från er

 2. Besiktning
  Vi genomför en besiktning av fastigheten/fastigheterna på plats

 3. Sammanställning
  Skapar en tydlig sammanställning av resultatet

 4. Presentation av resultatet
  Tillsammans med er går vi igenom resultatet och planerar uppstart av underhållet.

 5. Nu kan arbetet starta
  De olika aktiviteterna kan nu starta och våra projektledare bistår er i detta arbete.

Tack för ditt meddelande! Vi återkommer inom en arbetsdag.

bottom of page